Pamiatka na pápežov v Anjelskom hrade.

“I papi della memoria”

Ešte do 8. decembra tohto roku máte možnosť navštíviť výstavu s názvom “ I papi della memoria.” Je pamiatkou na tých významých pážpežov, počas ktorých pontifikátov sa svätilo jubileum alebo tzv. Svätý rok. Prejdete tak kus histórie od pontifikátu Bonifáca VIII, ktorý vyhlásil v roku 1300 Svätý rok vôbec prvý v historií až po posledné Jubileum, na ktoré si spomíname aj my. Výstava je prechádzkou, na ktorej okrem samotných pápežov, spoznáte významné umelecké diela, “dvorných” umelcov, ktorí tvorili ich objednávky. Nechýbajú mená ako Michelangelo, Rafaello, či Bernini. Časť výstavy je venovaná i polícií a vzácnym predmetom, ktoré sa stali objektom krádeží na medzinárdonej úrovni. Práve vďaka usilovnosti talianskej polície ich môžeme dnes obdivovať vrámci spomínanej výstavy.

Podnetom na otvorenie tejto výstavy je rovnako 50. ročné výročie 2. Vatikánskeho koncilu, ktoré spadalo práve na 11. októbra tohto roku. Interiér Anjelského hradu, v ktorom sa výstava nachádza, vám ponúkne nielen možnosť si pozrieť výstavu, ktorá tematicky naozaj zapadá do prostredia Anjelského hradu. Môžete si rovnako pozrieť celý priestor pôvodého mauzólea postaveného pre cisára Hadriána a jeho potomkov, ktorý bol v stredoveku adaptovaný na pevnosť známu dnes ako Anjelsky hrad.

Na výstave sa podielalo i Európske centrum pre turizmus.

Miesto: Anjelský hrad, Rím (Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma)

Otváracie hodiny: 9.00 – 19.00, zatvorené pondelok, 1. 1, 25.12

Cena lístku: 10.50 €, zľavnený 7 €