Rím – Svedectvo viery prvých kresťanov vo Večnom meste

1. deň:

Príchod do Ríma

Prehliadka Ríma so sprievodcom: Bazilika Panny Márie Snežnej, Bazilika sv. Praxedy, Kostol sv. Petra v okovách, Koloseum, Forum romanum, Cisárske fóra, Palatín, Kapitol, Mamertínske väzenie – miesto väzenia sv. Petra a sv. Pavla, Fontána di Trevi, Španielske schody

voľný program

2. deň:

Prehliadka Ríma so sprievodcom: Aventín – miesto stretnutí apoštolov sv. Petra a sv. Pavla s prvými rímskymi kresťanmi, Kostol sv. Prisky – na mieste domu sv. Prisky, dcéry Aquilea a Priscilly, Circus Maximus, Maria in Cosmedin – chrám nad zrúcaninami Ara Maxima Herkulesovho chrámu, Fórum Boarium, Forum Olitorium – antické ruiny chrámov, Tiberský ostrov – ostrov zasvätený zdraviu a starostlivosti o chorých, Kostol San Paolo in Regola – miesto, ktoré sa spája s prítomnosťou sv. Pavla v Ríme, Pantheón – antický chrám od r. 608 zasvätený Panne Márii všetkých mučeníkov

voľný program

4. deň:

Prehliadka Ríma so sprievodcom: Vatikán – Bazilika a námestie sv. Petra a Hrob sv. Petra

Odporúčaný program: výstup na kupolu Baziliky sv. Petra

Katakomby sv. Kalixta prípadne sv. Sebastiána, Kaplnka Quo Vadis – kostolík postavený na mieste stretnutia sv. Petra s Kristom, Prechádzka po Via Appia Antica – autentickej rímskej ceste

5. deň:

Prehliadka Ríma so sprievodcom: Kostol umučenia sv. Pavla, Bazilika sv. Pavla za hradbami – postavená na mieste hrobu sv. Pavla

Odjazd na Slovensko