Prechádzka so sprievodcom v RímeAntický Rím

Koloseum – Palatín – Fórum Romanum – Kapitol

Vstup do Kolosea, prechádzka bývalým centrom starovekého Ríma so sprievodcom. Uvidíte Rímske fórum, cisársku rezidenciu na Palatíne a Kapitol.

Cena prehliadky: 27,00 €/osoba + vstupné

Cena vstupné (s prednostným vstupom): 20,00 €/osoba, 6,00 € (zľava, študenti), 2 € deti do 18 r.

Môžete použiť aj Roma Pass.

Dĺžka: 3 hod.

Miesto stretnutia: Piazza Venezia – Pamätník Viktora Emanuela II. (Vittoriano)

Čas stretnutia: v piatok a v nedeľu o 9.30 hod.

Mapa_Mon_VE_piazza

Fontány Ríma

Španielske schody – Fontána di Trevi – Panteón – Piazza Navona – Námestia sv. Petra

Prechádzka historickým centrom Ríma so sprievodcom, ktorý Vám ukáže nielen známe námestia s preslávenými fontánami (Fontána di Trevi, Piazza Navona, či Španielske schody). Zastavíme sa i v Panteóne a prejdeme sa po malebnej Via dei Coronari. Prejdeme Anjelským mostom a na opačnom brehu rieky sa potešíme pohľadom na Anjelsky hrad (externe), či bazilika Sv. Petra, ktorú môžete navštíviť po skončení našej prehliadky.

Cena prehliadky: 32,00 €/osoba

Dĺžka: 3 – 4  hod.

Miesto stretnutia: Piazza di Spagna/Španielske námestie – pod palmami

Čas stretnutia: v sobotu a v pondelok o 9.30 hod.

mapaPiazzaSpagna

Vatikán

Vatikánske múzeá (Sixtínska kaplnka)

Itinerár nielen pre pútnikov. Náš sprievodca Vám pomôže zorientovať sa nielen v spleti vatikánskych skvostov, ale i pochopiť celkovú históriu a význam tohto jedinečného miesta.

Cena prehliadky: 27,00 €/osoba + vstupné

Cena vstupné (s prednostným vstupom+poplatkom za povinný audiosystém vo Vatikánskych múzeách a Bazilike): 26,00€ (dospelí),  17,00 € (deti, študenti)

Dĺžka: 4 hod.

Miesto stretnutia: Vatikánske múzeá – pred Východom (Exit/Uscita)

Čas stretnutia: o 14.45 hod.

MapaVatikanMuzeumWeb

Vatikánske múzeá pod hviezdami –  večerná prehliadka Vatikánskych múzeí

https://veraicon.eu/vatikanske-muzea-pod-hviezdami/

Kresťanský Rím
Bazilika Sv. Klementa s podzemím (hrob sv. Cyrila), Sv. Ján v Lateráne , Sv. Schody

Putovanie po rímskych kostoloch – k hrobu sv. Cyrila do baziliky Sv. Klementa, návšteva najstaršieho chrámu na svete – pápežskej baziliky Sv. Jána v Lateráne (prechod cez Sv. bránu).  Privedieme Vás rovnako ku Sv. Schodom, po krorých kráčal Kristus k Pontiovi Pilátovi.
Cena prehliadky: 22,00 €/osoba + vstupné do podzemia Sv. Klementa
Cena vstupné: 10,00€ (dospelí), 5,00 € (deti do 16. r. bez sprievodu rodičov, študenti do 25 r.), grátis (deti do 16. r. s rodičmi)
Dĺžka: 2,30 hod.
Miesto stretnutia: Vatikánske múzeá – pred Východom (Exit/Uscita)
Čas stretnutia: nedeľa o 15.00 hod.  pred bazilikou Sv. Klementa (San Clemente)

SanClemente

Ako fungujeme:

Spôsob rezervácia: Váš vybratý itinerár potvrďte e-mailom na: [email protected] alebo sms: +393285430054 (IT).

Kontaktujte nás najneskôr 24 hodín pred termínom prehliadky.

Uveďte počet osôb a Vaše meno a telefonický kontakt. Spätne Vám potvrdíme prijatie Vašej rezervácie.

Spôsob platby: pred začatím prehliadky, priamo u sprievodcu

Ako nás spoznáte: Náš sprievodca je označený logom CK Vera Icon.

Zmena programu vyhradená (týka sa 1. nedele v mesiaci) !!!!