Sprievodcovské služby

Poznávacie zájazdy bez kvalitného sprievodcu strácajú na atraktivite a efektivite. Práve kvalifikovaný sprievodca dokáže urobiť poznávací zájazd zaujímavým a nezabudnuteľným zážitkom. Našou snahou je poskytovať vám kvalitné poznávacie zájazdy na mieru nielen v Ríme ale v celom Taliansku, preto kladieme veľký dôraz práve na sprievodcovské služby.

Poskytujeme vám sprievodcovské služby v Ríme prostredníctvom certifikovaných sprievodcov dlhodobo žijúcich a pôsobiacich v tejto oblasti. Sprievodcovské služby v Ríme vám poskytujeme už 8 rokov, počas ktorých sme získali cenné poznatky a bohaté skúsenosti. Naši sprievodcovia absolvovali sprievodcovské skúšky a majú platný preukaz potrebný na sprevádzanie v Ríme, čím sú naše sprievodcovské služby v Ríme legalizované a profesionálne. Plynulé ovládanie taliančiny, znalosť miestnych pomerov, histórie, kultúry a dodávateľov je samozrejmosťou. To umožňuje našim sprievodcom v Ríme operatívne riešiť vzniknuté situácie a dôkladne sa postarať o klientov za každých podmienok.

Sprievodcovské služby v Ríme vám ponúkame pre nasledovné zájazdy:

Sprievodcovské služby v Ríme pre vaše poznávacie zájazdy a iné zájazdy poskytujeme v slovenskom a českom jazyku. Neustále vzdelávanie, dopĺňanie poznatkov a vedomostí, sledovanie aktuálnej situácie a hlavne samotné usadenie našich sprievodcov priamo v Ríme je zárukou poskytovania vždy aktuálnych a zaujímavých informácií, čím sú nami poskytované sprievodcovské služby v Ríme kvalitné a osvedčené.

Sprievodcovské služby v Ríme si môžete objednať individuálne alebo ako súčasť zájazdu.

Ponúkame vám sprievodcovské služby a trasy v Ríme v závislosti od dĺžky trvania:

  • hodinové sprievodcovské služby
  • celodenné sprievodcovské služby
  • viacdňové sprievodcovské služby

Inšpirujte sa našimi návrhmi alebo nás kontaktujte a nechajte si vypracovať okruh Rímom na mieru.