Kontakty

&

Pre Vašu svadbu v Ríme

Kontakty pre svadby:

v Ríme vybavuje:
Ing. Veronika Záborská
mobil: +393285430054 (IT)
email: [email protected]

na Slovensku vybavuje:
Ing. Tatiana Klopčeková
mobil: +421 911 720 750
email:[email protected]