Tam, kadiaľ kráčal svätý František

Itinerár zájazdu:

1. deň – ASSISI

Assisi – pútnický kostol Santa Maria degli Angeli s kaplnkou Porziuncula, prehliadka historického centra Assisi: Bazilika sv. Františka – Námestie del Comune, Kostol sv. Kláry a kostol sv. Rufina

voľný program

Prehliadka pamiatok v okolí Assisi autobusom: Kostol sv. Damiána, pustovňa Carceri

2. deň – GUBBIO

Františkánsky kláštor La Verna postavený na miestach, ktoré boli svedectvom mimoriadnych mystických zážitkov sv. Františka.

Gubbio – historické centrum malebného mestečka strednej Umbrie, v ktorom sv. František vydal jedno z mnohých svedectiev lásky k Božiemu stvoreniu

návrat do Assisi

3. deň – CASCATA DELLE MARMORE/ GRECCIO

Odchod do Ríma

Zastávka pri vodopáde Cascata delle Marmore, návšteva františkánskeho kláštora pri mestečku Greccio – miesto, kde sv. František urobil prvý živý Betlehem

príchod do Ríma

4. deň – RÍM

Prehliadka Ríma so sprievodcom: Bazilika sv. Jána v Lateráne – chrám, v ktorom pápež Innocent III. schválil prvú Regulu františkánskeho rádu, prehliadka centra Ríma: Koloseum, Rímske fórum, Fontána di Trevi, Pantheón, Námestie Navona, Vatikán

Odjazd na Slovensko